آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۹

خانه/2020/سپتامبر

۳B-310-75

توسط |۱۳۹۹-۷-۷ ۱۱:۱۶:۱۰ +۰۰:۰۰۷ام مهر, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

Style 3B-310-75 ایرکرافت 3B-310-75 کشور سازنده : ترکیه تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 2200 کیلوگرم صفحه محصولات

۳B-340-78

توسط |۱۳۹۹-۷-۷ ۱۱:۲۶:۵۵ +۰۰:۰۰۷ام مهر, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

Style 3B-340-78 ایرکرافت 3B-340-78 کشور سازنده : ترکیه تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 2200 کیلوگرم صفحه محصولات

۳B-255

توسط |۱۳۹۹-۷-۷ ۱۰:۱۵:۵۷ +۰۰:۰۰۷ام مهر, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , , , |

Style 3B-255 ایرکرافت 3b-255 کشور سازنده : ترکیه تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 2200 کیلوگرم صفحه محصولات

۳B-300

توسط |۱۳۹۹-۷-۷ ۱۰:۱۵:۵۵ +۰۰:۰۰۷ام مهر, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

Style 3B-300 ایرکرافت 3B-300 کشور سازنده : ترکیه تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 2800 کیلوگرم صفحه محصولات

۳B-300-HYD

توسط |۱۳۹۹-۷-۷ ۱۰:۱۵:۵۱ +۰۰:۰۰۷ام مهر, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

Style 3B-300-HYD ایرکرافت 3B-300-HYD کشور سازنده : ترکیه تحمل فشار : 12 Bar فشار کاری : 0.5 تا 9 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 9 بار : 3600 کیلوگرم صفحه محصولات

۳B-370

توسط |۱۳۹۹-۷-۷ ۱۰:۱۵:۴۸ +۰۰:۰۰۷ام مهر, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , , , |

Style 3B-370ایرکرافت 3B-370 کشور سازنده : ترکیه تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 4350 کیلوگرم صفحه محصولات

۳B-370-HYD

توسط |۱۳۹۹-۷-۷ ۱۰:۱۵:۴۵ +۰۰:۰۰۷ام مهر, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , , , |

Style 3B-370-HYD ایرکرافت 3B-370-HYD کشور سازنده : ترکیه تحمل فشار : 12 Bar فشار کاری : 0.5 تا 9 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 9 بار : 5600 کیلوگرم صفحه محصولات

۳B-400-HYD

توسط |۱۳۹۹-۷-۷ ۱۰:۱۵:۴۳ +۰۰:۰۰۷ام مهر, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , , , |

Style 3B-400-HYD ایرکرافت 3B-400-HYD کشور سازنده : ترکیه تحمل فشار : 12 Bar فشار کاری : 0.5 تا 9 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 9 بار : 5600 کیلوگرم صفحه محصولات

۳B-305-HYD

توسط |۱۳۹۹-۷-۷ ۰۹:۰۵:۲۱ +۰۰:۰۰۶ام مهر, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , , , |

Style 3B-305-HYD ایرکرافت 3b-305-hyd کشور سازنده : ترکیه تحمل فشار : 12 Bar فشار کاری : 0.5 تا 9 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 9 بار : 3350 کیلوگرم صفحه محصولات

۳B-310-72

توسط |۱۳۹۹-۷-۶ ۱۳:۱۲:۰۴ +۰۰:۰۰۶ام مهر, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

Style 3B-310-72 ایرکرافت 3B-310-72 کشور سازنده : ترکیه تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 2600 کیلوگرم صفحه محصولات