آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۹

خانه/2020/نوامبر

FD 816-30 DS

توسط |۱۳۹۹-۹-۴ ۰۹:۰۷:۱۳ +۰۰:۰۰۳۰ام آبان, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 816-30 DS Contitech FD 816-30 DS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 4300 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 614-26 DS

توسط |۱۳۹۹-۹-۴ ۰۹:۰۴:۲۲ +۰۰:۰۰۳۰ام آبان, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 614-26 DS Contitech FD 614-26 DS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 4300 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 412-18 DS

توسط |۱۳۹۹-۹-۴ ۰۹:۰۱:۳۹ +۰۰:۰۰۳۰ام آبان, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 412-18 DS Contitech FD 412-18 DS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 2600 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 210-22 DS

توسط |۱۳۹۹-۹-۴ ۰۸:۵۶:۴۷ +۰۰:۰۰۳۰ام آبان, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 210-22 DS Contitech FD 210-22 DS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 1700 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 209-21 DS

توسط |۱۳۹۹-۹-۴ ۰۸:۵۴:۳۷ +۰۰:۰۰۳۰ام آبان, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 209-21 DS Contitech FD 209-21 DS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 1400 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 138-18 DS

توسط |۱۳۹۹-۹-۴ ۰۸:۵۲:۱۳ +۰۰:۰۰۳۰ام آبان, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 138-18 DS Contitech FD 138-18 DS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 1250 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 76-14 DS CR

توسط |۱۳۹۹-۹-۴ ۰۸:۴۸:۵۸ +۰۰:۰۰۳۰ام آبان, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 76-14 DS CR Contitech FD 76-14 DS CR کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 600 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 76-14 DI CR

توسط |۱۳۹۹-۹-۴ ۰۸:۴۷:۰۰ +۰۰:۰۰۳۰ام آبان, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 76-14 DI CR Contitech FD 76-14 DI CR کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 600 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 44-10 DI CR

توسط |۱۳۹۹-۹-۴ ۰۸:۴۴:۵۷ +۰۰:۰۰۳۰ام آبان, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , |

  FD 44-10 DI CR Contitech FD 44-10 DI CR کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 300 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 22-4 DI CR

توسط |۱۳۹۹-۹-۳ ۱۸:۵۹:۲۳ +۰۰:۰۰۳۰ام آبان, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 22-4 DI CR Contitech FD 22-4 DI CR کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 150 کیلوگرم صفحه محصولات