آرشیو ماهانه: تیر ۱۴۰۰

خانه/2021/ژوئن

FD 5450-28 RS

توسط |۱۴۰۰-۶-۲۷ ۱۰:۰۷:۴۳ +۰۰:۰۰۲ام تیر, ۱۴۰۰|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 5450-28 RS Contitech FD 5450-28 RS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 30.000 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 2870-30 RS

توسط |۱۴۰۰-۴-۳ ۰۷:۱۹:۵۴ +۰۰:۰۰۲ام تیر, ۱۴۰۰|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 2870-30 RS Contitech FD 2870-30 RS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 15.700 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 2470-40 RI

توسط |۱۴۰۰-۴-۳ ۰۷:۱۶:۲۱ +۰۰:۰۰۲ام تیر, ۱۴۰۰|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , |

FD 2470-40 RI Contitech FD 2470-40 RI کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 11.000 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 2380-24 RS

توسط |۱۴۰۰-۴-۳ ۰۷:۰۵:۴۸ +۰۰:۰۰۲ام تیر, ۱۴۰۰|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , |

FD 2380-24 RS Contitech FD 2380-24 RS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 13.700 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 1730-40 RI

توسط |۱۴۰۰-۴-۳ ۰۷:۰۴:۰۴ +۰۰:۰۰۲ام تیر, ۱۴۰۰|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , |

FD 1730-40 RI Contitech FD 1730-40 RI کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 6900 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 1710-25 RS

توسط |۱۴۰۰-۴-۳ ۰۷:۰۱:۳۰ +۰۰:۰۰۲ام تیر, ۱۴۰۰|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , |

FD 1710-25 RS Contitech FD 1710-25 RS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 10.000 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 1330-25 RS

توسط |۱۴۰۰-۴-۳ ۰۶:۵۹:۲۱ +۰۰:۰۰۲ام تیر, ۱۴۰۰|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 1330-25 RS Contitech FD 1330-25 RS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 7800 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 1120-30 RI

توسط |۱۴۰۰-۴-۳ ۰۶:۵۵:۱۸ +۰۰:۰۰۲ام تیر, ۱۴۰۰|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , , |

FD 1120-30 RI Contitech FD 1120-30 RI کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 5500 کیلوگرم صفحه محصولات

FD 960-22 RS

توسط |۱۴۰۰-۴-۳ ۰۶:۵۳:۲۷ +۰۰:۰۰۲ام تیر, ۱۴۰۰|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FD 960-22 RS Contitech FD 960-22 RS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 5300 کیلوگرم صفحه محصولات

FS 960-12 RS

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۹ ۰۹:۵۱:۱۹ +۰۰:۰۰۱۲ام خرداد, ۱۴۰۰|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , |

FS 960-12 RS Contitech FS 960-12 RS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 5300 کیلوگرم صفحه محصولات