آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۹

خانه/2020/دسامبر

FT 22-6 DI CR

توسط |۱۴۰۰-۳-۱۴ ۱۴:۳۷:۳۹ +۰۰:۰۰۱۰ام دی, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , |

FT 22-6 DI CR Contitech FT 22-6 DI CR کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 150 کیلوگرم صفحه محصولات

FT 44-15 DI CR

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۶ ۱۵:۴۶:۰۷ +۰۰:۰۰۱۰ام دی, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , |

FT 44-15 DI CR Contitech FT 44-15 DI CR کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 300 کیلوگرم صفحه محصولات

FT 76-20 DI CR

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۶ ۱۶:۰۳:۴۰ +۰۰:۰۰۱۰ام دی, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FT 76-20 DI CR Contitech FT 76-20 DI CR کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 600 کیلوگرم صفحه محصولات

FT 76-20 DS CR

توسط |۱۴۰۰-۳-۲۶ ۱۶:۱۰:۵۳ +۰۰:۰۰۱۰ام دی, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|برچسب‌ها: , , , , , , , |

FT 76-20 DS CR Contitech FT 76-20 DS CR کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 600 کیلوگرم صفحه محصولات

FT 138-26 DS

توسط |۱۴۰۰-۳-۱۴ ۱۴:۱۹:۳۶ +۰۰:۰۰۱۰ام دی, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|

FT 138-26 DS Contitech FT 138-26 DS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 1250 کیلوگرم صفحه محصولات

FT 210-32 DS

توسط |۱۴۰۰-۳-۱۴ ۱۴:۱۹:۴۱ +۰۰:۰۰۱۰ام دی, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|

FT 210-32 DS Contitech FT 210-32 DS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 1700 کیلوگرم صفحه محصولات

FT 412-32 DS

توسط |۱۴۰۰-۳-۱۴ ۱۴:۱۹:۴۴ +۰۰:۰۰۱۰ام دی, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|

FT 412-32 DS Contitech FT 412-32 DS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 2600 کیلوگرم صفحه محصولات

FT 614-36 DS

توسط |۱۴۰۰-۳-۱۴ ۱۴:۱۹:۴۶ +۰۰:۰۰۱۰ام دی, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|

FT 614-36 DS Contitech FT 614-36 DS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 4300 کیلوگرم صفحه محصولات

FT 816-40 DS

توسط |۱۴۰۰-۳-۱۴ ۱۴:۱۹:۴۹ +۰۰:۰۰۱۰ام دی, ۱۳۹۹|دسته‌ها: ایراسپرینگ|

FT 816-40 DS Contitech FT 816-40 DS کشور سازنده : آلمان تحمل فشار : 10 Bar فشار کاری : 0.5 تا 7 Bar دمای کاری : -40 تا +80 درجه نیرو بر حسب فشار 7 بار : 4300 کیلوگرم صفحه محصولات